LoVo BPM Barbara – system zarządzania procesami biznesowymi

LoVo BPM Barbara to system modelujący procesy zachodzące w firmie. System który może proces uruchomić, opisać słowem i grafiką, kontrolować przebieg poprzez ewidencję zachowań użytkowników, zarchiwizować dokumentację przypisaną do procesu. Ponadto system pozwala na wielokrotne wykorzystywane zapisanych i opisanych już procesów w ramach modelu multi funkcjonalności procesów.

System LoVo BPM Barbara zapewnia kierowanie przepływem informacji, nadzór nad poszczególnymi działaniami oraz uczestnikami procesów, realizuje mapowanie, wizualizację i analizę procesów, kontrolę danych, nadawanie uprawnień i budowę obiegu elektronicznego nierozłącznie realizowanego z przebiegiem procesu. Zapewnia projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań – workflow oraz kontrolę poszczególnych etapów realizacji działań.

Ergonomia systemu, jego elastyczność i intuicyjność pozwalają tworzyć zindywidualizowane i niepowtarzalne procesy dedykowane danej organizacji biznesowej, działowi czy najmniejszej komórce. Administrowanie systemem a tym samym procesami poprzez nadawanie ról poszczególnym użytkownikom sprawia, że LoVo BPM Barbara jest przyjazna w obsłudze. Poprzez możliwość wielokrotnego wykorzystywania opisanych i zrealizowanych już procesów Barbara jest systemem przyjaznym również od strony kosztowej i czasowej.

 

 

Screen strony po zalogowaniu:

Zrzut ekranu po zalogowaniu do panelu zarządzania

Zrzut ekranu po zalogowaniu do panelu zarządzania