DlaOperatorow

Technologia:

Usługa realizowana jest w oparciu o system telekomunikacyjny SIP Trunk (HIPERUS C2C). System pozwala na realizację usług tranzytu i terminacji połączeń telekomunikacyjnych kierowanych do sieci LoVo przez Partnera.

SIP Trunk jest systemem o wysokiej niezawodności. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić nieprzerwane działanie nawet w przypadku awarii jednego z elementów systemu. Serwery, w oparciu o które zbudowany jest system przygotowane są do nieprzerwanej długotrwałej pracy. System jest skalowalny i pozwala na proste podnoszenie przepustowości.