Realizacja PLI CBD2

Obsługa PLI CBD2 – jest to usługa polegająca na przyłączeniu partnera do PLI CBD2 (Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych, o której mowa w art. 78 ust. 4 Prawa Telekomunikacyjnego, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej), co umożliwia wykonywanie obowiązków określonych w powyższej ustawie, tj.:

  • przekazywania informacji o adresie zainstalowania zakończenia sieci,
  • numerze abonenta
  • danych identyfikacyjnych abonenta celem identyfikacji lokalizacji, z której zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego.

W ramach usługi LoVo zestawia i utrzymuje szyfrowane połączenie do PLI CBD2 zgodnie z wymogami określonymi w Prawie Telekomunikacyjnym oraz implementuje otrzymane w procesie realizacji usługi certyfikaty.

Zgodnie z ustawą oraz zarządzeniem Prezesa UKE, każdy operator telekomunikacyjny posiadający przydział numeracji krajowej UKE, oraz operator, któremu udostępniono numerację na podstawie umowy, o której mowa w art. 128, jest zobowiązany połączyć tę sieć bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej innego operatora do bazy PLI CBD2. Operator telekomunikacyjny w Polsce jest zobowiązany do przesyłania i aktualizowania danych lokalizacyjnych  swoich abonentów do bazy PLI CBD2.

LoVo jako operator telekomunikacyjny zobowiązany do wprowadzenia PLI CBD2 zrealizowało swój obowiązek ustawowy. Aby tego dokonać, programiści LoVo stworzyli autorskie rozwiązanie, które zautomatyzowało proces realizacji PLI CBD2.

Na bazie tego rozwiązania LoVo może wesprzeć usługowo operatorów, których ten obowiązek także dotyczy i reprezentować ich przed regulatorem przy prowadzeniu baz danych, połączeniu baz abonenckich z PLI CBD2 oraz podczas realizowania obowiązkowego procesu przenoszenia numeracji pomiędzy operatorami z wykorzystaniem PLI CBD2. Gotowe rozwiązania to oszczędność kosztów, czasu, jakości pracy oraz terminowe wywiązywanie się z nałożonych przez regulatora zobowiązań.

Więcej na: www.plicbd2.lovo.pl