HIPERUS C5

Usługi telefonii cyfrowej realizowane są w oparciu o nowoczesną Usługową Platformę Telekomunikacyjną HIPERUS C5. Platforma HIPERUS C5 to rozwiązanie umożliwiające świadczenie nowoczesnych usług głosowych opartych o technologie pakietowe w stacjonarnych i mobilnych sieciach telekomunikacyjnych.

System HIPERUS C5 jest systemem o wysokiej niezawodności. Został zaprojektowany tak aby umożliwić nieprzerwane działanie nawet w przypadku awarii jednego z elementów systemu. Serwery, w oparciu o które zbudowany jest system, przygotowane są do nieprzerwanej długotrwałej pracy. System jest skalowalny i pozwala na proste podnoszenie przepustowości.