Aktualności

LoVo » Aktualności

03/2016 | Obowiązek informacyjny przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo,

Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek przedłożenia sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej w terminie do 31 marca 2016 roku.

Obowiązek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego uzależniony jest od uzyskanego w poprzednim roku obrotowym przychodu z działalności telekomunikacyjnej:

  • Roczne przychody większe od kwoty 4 mln zł: KLIKNIJ
  • Roczne przychody równe lub mniejsze od kwoty 4 mln zł: KLIKNIJ

 

02/2016 | Roczny harmonogram przekazywania danych

Szanowni Państwo,

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił na swojej stronie roczny harmonogram przekazywania danych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych wraz z zestawieniem wzorów formularzy.

Zachęcamy Państwa do pobrania harmonogramu i pilnowania terminów.

Szczegóły i harmonogram: KLIKNIJ

02/2016 | Ochrona patentowa znaku towarowego

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, udzielił ochronę patentową znaku towarowego nr R.277789:

Nasza technologia, Twój biznes

Patent_Nasza technologia Twój biznes

01/2016 | LoVo Gepardem Biznesu

Miło nam poinformować, że LoVo Sp. z o.o. zajęła 1 miejsce w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014.

Nagroda Gepardy Biznesu przyznawana jest najdynamiczniej rozwijającym się przedsiębiorstwom w Polsce. Tytuł ten uzyskało 106 firm branży telekomunikacyjnej, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2014 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Logo promocyjne Gepard Biznesu 2014

Więcej informacji na stronie businessnow.pl: KLIKNIJ

12/2015 | Plus i LoVo łączą technologie – telefonia stacjonarna dla biznesu bez kabli i z wirtualną centralą telefoniczną.

Polkomtel Sp. z o.o, operator sieci Plus, i LoVo Telecom sp. z o.o. wprowadzają na rynek telefonii stacjonarnej nowe rozwiązania telekomunikacyjne dla klientów biznesowych. Dzięki wykorzystaniu infrastruktury Plusa, LoVo Telecom zaoferuje klientom biznesowym dostęp do stacjonarnych usług telekomunikacyjnych na obszarze całej Polski. Wirtualna centrala telefoniczna i bezkablowa telefonia stacjonarna, korzystające na „ostatniej mili” z technologii GSM, zrewolucjonizują usługi telefonii stacjonarnej dla biznesu.

Wspólny projekt Polkomtelu i Grupy LoVo to przykład wykorzystania sieci i zasięgu operatora komórkowego Plus oraz rozwiązań technologicznych i doświadczenia Grupy LoVo. Jego efektem jest alternatywa dla powszechnej dziś w biurach telefonii stacjonarnej korzystającej z infrastruktury miedzianej czy rozwiązań telekomunikacyjnych VoIP po łączach internetowych. Synergia rozwiązań teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w chmurze, wirtualna centrala telefoniczna, aparat z funkcjonalnościami biurowej telefonii stacjonarnej, ale bez kabli, gniazdek i lokalnej centrali, to „bezkablowa” zmiana jakościowa w każdym biurze i firmie. Dzięki współpracy Plusa z LoVo klienci otrzymają dostęp do nowoczesnej usługi, która pozwoli też na optymalizację finansową oraz zapewni wolność infrastrukturalną.

„Polkomtel jest w Polsce liderem w zakresie współpracy hurtowej w oparciu o umowy roamingu krajowego i umowy typu MVNO i jest otwarty na różnorodną w tym zakresie współpracę z partnerami.” – mówi Robert Staniszewski Dyrektor Departamentu Sprzedaży Hurtowej w Polkomtelu. – „Chcemy współtworzyć projekty korzystające z jednej strony z nowoczesnej infrastruktury i zasięgu sieci Plus oraz oferowanych przez nas usług, a z drugiej strony czerpiące z potencjału i doświadczenia silnego partnera. Tak właśnie jest w przypadku współpracy z Grupą LoVo, dzięki czemu klienci otrzymają usługi najwyższej jakości świadczone przez dwie doświadczone na rynku firmy.”

„Usługi świadczone przez LoVo zaspakajają oczekiwania klientów łącząc najwyższą  jakość z innowacyjnością” – mówi Krzysztof Kornacki Członek Zarządu w Grupie LoVo. – „LoVoS – najnowsza usługa, która powstała dzięki współpracy z siecią Plus będzie kolejną usługą dla biznesu, która zrewolucjonizuje podejście do telefonii stacjonarnej”

Grupa Telekomunikacyjna LoVo to spółki działające na rynku krajowym i międzynarodowym w branży nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Grupa LoVo świadczy usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do Internetu dla klientów biznesowych oraz usługi budowy i utrzymania systemów telekomunikacyjnych. LoVo oferuje ciekawe rozwiązania także dla innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym operatorów, telewizji kablowych i lokalnych dostawców Internetu. Więcej na www.lovo.pl

Źródło: Biuro Prasowe Plus, http://www.biuroprasowe.plus.pl/note.php?id=1283

12/2015 | Krzysztof Kornacki członkiem Rady KIGEiT na lata 2015 – 2018

Krzysztof Kornacki, Członek Zarządu Grupy Telekomunikacyjnej LoVo członkiem Rady Izby Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki Telekomunikacji (KIGEiT) na lata 2015 – 2018.

Krzysztof Kornacki, Członek Zarządu Grupy Telekomunikacyjnej LoVo członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki Telekomunikacji (KIGEiT) na lata 2015 – 2018.

Krzysztof Kornacki, Członek Zarządu Grupy LoVo, członek Rady KIGEiT na lata 2015 – 2018

Miło nam poinformować, że Członek Zarządu Grupy Telekomunikacyjnej LoVo Pan Krzysztof Kornacki został wybrany do Rady Izby KIGEiT.

Cele Izby ściśle określone w Statucie związane są przede wszystkim z reprezentacją i ochroną interesów gospodarczych członków izby. Działania związane z tworzeniem warunków rozwoju i restrukturyzacji przemysłu elektronicznego oraz konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego, ponadto opiniowanie, analizowanie, inicjowanie, inspirowanie, kontrolowanie w różnych aspektach rynku to istotne elementy działalności izby. Ten fakt oznacza, że LoVo będzie miało swój udział w kształtowaniu rynku telekomunikacyjnego nie tylko jako podmiot gospodarczy ale także jako członek biznesowej organizacji zawodowej. W LoVo Krzysztof Kornacki odpowiedzialny jest za sektor usług międzyoperatorskich. To specjalista rozwoju nowych technologii i platform telekomunikacyjnych. Ekspert w sprawach regulacji międzyoperatorskich, sytuacji na rynku telekomunikacyjnym pod względem konkurencyjności i infrastruktury.

Wyniki NWZ KIGEiT 20151

 „Dnia 20 listopada 2015 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT. Było poświęcone zmianom w Statucie i Regulaminie przyjęć oraz wyborom do Organów wybieralnych Izby w kadencji 2015-18. Przebiegało wg zasad obowiązujących w Izbie od 1 października 2006 r.
Wybrano Radę, Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostali członkowie Zarządu zostali wybrani przez Radę Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa”.

[1] Źródło – www.kigeit.org.pl

09/2015 | Aktualności PLI CBD2

UKE przypomina:

(…) od 2 października 2015 r. (…) wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem (…) systemu PLI CBD. Powyższe oznacza, iż od 2 października br. nowe wnioski o przeniesienie numeru (…) w sieciach stacjonarnych procesowane będą wyłącznie z wykorzystaniem systemu PLI CBD oraz, że każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi głosowe w sieciach stacjonarnych, również te usługi, które są oparte pośrednio i bezpośrednio o hurtowe usługi regulowane, zobowiązany jest do wdrożenia i realizowania od tego dnia komunikacji z systemem PLI CBD.

WIĘCEJ…

Kto jest w obowiązku PLI CBD?

Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej posiadający przydział numeracji z planu numeracji krajowej oraz operator, któremu udostępniono numerację na podstawie umowy, o której mowa w art. 128, jest obowiązany połączyć tę sieć bezpośrednio lub za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej innego operatora z bazą danych, o której mowa w ust. 4 (…)

źródło: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Zapytaj o możliwość zlecenia realizacji PLI CBD2: hurt@lovo.pl

Realizacja PLI CBD2 krok po kroku

Realizacja PLI CBD2 krok po kroku

08/2015 | PLI CBD2 – UKE: zmiany przy przenośności numerów

Aktualności UKE – zmiany przy przenośności numerów

UKE przypomina:

(…) od 2 października br. nowe wnioski o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych procesowane będą wyłącznie z wykorzystaniem systemu PLI CBD oraz że każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi głosowe w sieciach stacjonarnych(…), zobowiązany jest do wdrożenia i realizowania od tego dnia komunikacji z systemem PLI CBD

Powyższe oznacza, iż od 2 października 2015 r. LoVo nie będzie realizować przenoszenia numerów z sieci innych operatorów według aktualnej procedury. Przeniesienie będzie realizowane tylko i wyłączenie poprzez bazę PLI CBD2!

WIĘCEJ…

07/2015 | PLI CBD2 – Wymóg UKE z terminem wdrożenia od 2 października 2015

Realizacja ustawy i wymogu UKE w ramach projektu PLI CBD2

Parlament Europejski, Rada Europejska oraz wprowadzony do polskiej ustawy Prawo Telekomunikacyjne zapis który stanowi, że wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru odbywa się za pośrednictwem systemu PLI CBD i PLI CBD2 nakładają obowiązek dostosowania systemów teleinformatycznych operatorów do ściśle opisanych przez regulatora funkcjonalności.

Spółka LoVo Telecom Sp. z o.o. jako ogólnopolski operator telekomunikacyjny zobowiązany wymogiem w ramach PLI CBD i PLI CBD2 posiada koncepcję i rozwiązanie teleinformatyczne realizujące wymóg ustawowy regulatora. LoVo na bazie autorskiego rozwiązania może wesprzeć usługowo Operatorów i reprezentować ich przed regulatorem w zakresie porządkowania baz numeracji, połączenia baz abonenckich z PLI CBD2 oraz podczas realizowania obowiązkowego procesu przenoszenia numeracji między operatorami z wykorzystaniem PLI CBD2.

PLI CBD2 od loVo to gotowe rozwiązanie gwarantujące terminowe wywiązanie się z wymogu regulatora nie tylko w zakresie czasu ale także w zakresie najwyższej jakości w połączeniu z oszczędnościami kosztowymi. UKE za brak wywiązania się z wymogu wprowadzenia PLI CBD2 ma prawo do nałożenia kary na operatora w wysokości 3% przychodów za rok ubiegły.

07/2015 | Terminowe wywiązanie się z wymagań UKE dotyczących PLI CBD i PLI CBD2

Grupa Telekomunikacyjna LoVo uruchomiła usługę pozwalającą na realizację obowiązków związanych z PLI CBD.

Obowiązek przyłączenia się do bazy PLI CBD, nie oznacza dla Operatorów konieczności budowania we własnym zakresie skomplikowanych rozwiązań do obsługi procesów NP. Wszyscy Operatorzy, którzy nie chcą angażować zasobów, aby tworzyć własne rozwiązania, mogą skorzystać z usługi świadczonej przez LoVo.

W LoVo obsługa PLI CBD2 jest realizowana poprzez wybudowane kanały VPN pomiędzy LoVo a Centralną Bazą Danych oraz udostępniany Operatorowi panel dedykowany do realizacji usługi przenośności numeracji.
Usługa PLI CBD w LoVo umożliwia wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 78 ust. 4 Prawa Telekomunikacyjnego), tj.:

W zakresie PLI CBD:
• przekazywania informacji o adresie zainstalowania zakończenia sieci,
• numerze abonenta,
• danych identyfikacyjnych abonenta,

W zakresie PLI CBD2:
• przenośności numerów,
• uporządkowywania numeracji,
• zgłaszanie usterek

Więcej na www.plicbd2.lovo.pl

 

PLI CBD2 KROK PO KROKU

http://www.plicbd2.lovo.pl/

http://www.plicbd2.lovo.pl

Strona 4 z 9« First...23456...Last »

Sprawdź czy w Twojej lokalizacji możemy świadczyć usługi dostępu do sieci Internet: