Aktualności

LoVo » Aktualności

07/2015 | PLI CBD2 – Wymóg UKE z terminem wdrożenia od 2 października 2015

Realizacja ustawy i wymogu UKE w ramach projektu PLI CBD2

Parlament Europejski, Rada Europejska oraz wprowadzony do polskiej ustawy Prawo Telekomunikacyjne zapis który stanowi, że wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru odbywa się za pośrednictwem systemu PLI CBD i PLI CBD2 nakładają obowiązek dostosowania systemów teleinformatycznych operatorów do ściśle opisanych przez regulatora funkcjonalności.

Spółka LoVo Telecom Sp. z o.o. jako ogólnopolski operator telekomunikacyjny zobowiązany wymogiem w ramach PLI CBD i PLI CBD2 posiada koncepcję i rozwiązanie teleinformatyczne realizujące wymóg ustawowy regulatora. LoVo na bazie autorskiego rozwiązania może wesprzeć usługowo Operatorów i reprezentować ich przed regulatorem w zakresie porządkowania baz numeracji, połączenia baz abonenckich z PLI CBD2 oraz podczas realizowania obowiązkowego procesu przenoszenia numeracji między operatorami z wykorzystaniem PLI CBD2.

PLI CBD2 od loVo to gotowe rozwiązanie gwarantujące terminowe wywiązanie się z wymogu regulatora nie tylko w zakresie czasu ale także w zakresie najwyższej jakości w połączeniu z oszczędnościami kosztowymi. UKE za brak wywiązania się z wymogu wprowadzenia PLI CBD2 ma prawo do nałożenia kary na operatora w wysokości 3% przychodów za rok ubiegły.

07/2015 | Terminowe wywiązanie się z wymagań UKE dotyczących PLI CBD i PLI CBD2

Grupa Telekomunikacyjna LoVo uruchomiła usługę pozwalającą na realizację obowiązków związanych z PLI CBD.

Obowiązek przyłączenia się do bazy PLI CBD, nie oznacza dla Operatorów konieczności budowania we własnym zakresie skomplikowanych rozwiązań do obsługi procesów NP. Wszyscy Operatorzy, którzy nie chcą angażować zasobów, aby tworzyć własne rozwiązania, mogą skorzystać z usługi świadczonej przez LoVo.

W LoVo obsługa PLI CBD2 jest realizowana poprzez wybudowane kanały VPN pomiędzy LoVo a Centralną Bazą Danych oraz udostępniany Operatorowi panel dedykowany do realizacji usługi przenośności numeracji.
Usługa PLI CBD w LoVo umożliwia wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 78 ust. 4 Prawa Telekomunikacyjnego), tj.:

W zakresie PLI CBD:
• przekazywania informacji o adresie zainstalowania zakończenia sieci,
• numerze abonenta,
• danych identyfikacyjnych abonenta,

W zakresie PLI CBD2:
• przenośności numerów,
• uporządkowywania numeracji,
• zgłaszanie usterek

Więcej na www.plicbd2.lovo.pl

 

PLI CBD2 KROK PO KROKU

http://www.plicbd2.lovo.pl/

http://www.plicbd2.lovo.pl

05/2015 | IV Pomorski Konwent Informatyków

Prelegent: Marcin Krasnodębski, Dyrektor Sprzedaży LoVo

W dniach 21-22 maja 2015r. w Juracie miał miejsce  IV Pomorski Konwent Informatyków. Zespół LoVo miał przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu po raz pierwszy. Jako jeden z Partnerów eventu i jedyny operator telekomunikacyjny mieliśmy swoje stoisko informacyjne oraz 30 – minutową, bardzo merytoryczną prelekcję na temat nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych w chmurze, czyli wykorzystaniu wirtualnej centrali telefonicznej jako optymalizacja kosztów, czasu i podnoszenie jakości użytkowania.

Uczestnikami konwentu byli głównie przedstawiciele pomorskiego sektora publicznego. LoVo w ramach nowego projektu Cyfryzacja Gmin i Powiatów, przygotowała dla instytucji publicznych program mający na celu wdrażanie nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych w polskich urzędach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za spotkania podczas  IV Pomorskiego Konwentu Informatyków. Byliśmy z Państwem po raz pierwszy i mamy nadzieję, że nie ostatni, gdyż było nam niezmiernie miło poznać wszystkich Uczestników oraz Organizatorów.

Stoisko LoVo podczas Konwentu

Losowanie nagród sponsorowanych przez LoVo

Promocja na jurackim molo. Pogoda dopisała :)

Dlaczego wirtualna centrala biurowa?

Jeszcze do niedawna nikt nie słyszał o tym, że centrala telekomunikacyjna może być w chmurze. Przecież centrala telefoniczna obsługująca system telekomunikacyjny w firmie to kawał wielkiego serwera i poplątanych ze sobą kabli, które znajdują się gdzieś w podziemiach biurowca. Otóż czasy się zmieniają. Firmy oraz instytucje publiczne dążą do oszczędności czasu, pieniędzy i poprawy jakości funkcjonowania swojej organizacji. Coraz więcej firm decyduje się na zamianę tradycyjnych centrali telefonicznych w swoich siedzibach na alternatywne wirtualne centrale tzw. VPBX. Korzystanie z wirtualnej centrali następuje przez sieć Internet. Firma czy urząd posiada u siebie jedynie telefony IP lub bramki VoIP. Serwery znajdują się poza firmą, w specjalnych centrach kolokacyjnych.

Korzystanie z wirtualnej centrali to:

 • optymalizacja CZASU, dzięki szybkiemu i łatwemu wprowadzaniu zmian do systemu telekomunikacyjnego i uruchamianiu nowych funkcjonalności
 • WYGODA – przykładowo zakup nowego telefonu odbywa się poprzez zdalne zamówienie wybranego modelu, po czym zgodnie z procedurą następuje konfiguracja sprzętu i dostarczenie do klienta.
 • redukcja KOSZTÓW związanych z utrzymaniem i serwisowaniem fizycznego sprzętu
 • podnoszenie JAKOŚCI pracy, dzięki łatwemu użytkowaniu
 • INNOWACYJNOŚĆ i NOWOCZESNOŚĆ, dzięki dodatkowym funkcjom
 • dostęp do centrali 24 h z każdego miejsca na świecie
 • OSZCZĘDNOŚĆ energii elektrycznej i przy okazji ochrona środowiska

POBIERZ PREZENTACJĘ Z KONWENTU INFORMATYKÓWPREZENTACJA PDF

05/2015 | XVI Konferencja KIKE

6-7 maja 2015 r. w Rawie Mazowieckiej w Hotelu Ossa miała miejsce XVI Konferencja KIKE. LoVo było jednym ze Sponsorów wydarzenia. Uczestnicy konferencji to ludzie ze świata telekomunikacji. Tegoroczna wiosenna edycja konferencji KIKE zgromadziła rekordową liczbę uczestników – 532 osoby.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za spotkania podczas kolejnej edycji eventu organizowanego przez KIKE  :) Dziękujemy także KIKE za stworzenie super atmosfery i nienaganną organizację! :)

Konferencja KIKE_Zespół LoVo

XVI Konferencja KIKE – Dział Obsługi Międzyoperatorskiej LoVo

XVI KONFERENCJA KIKE_LoVo2

XVI Konferencja KIKE – Stoisko LoVo

 

04/2015 | Pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy LoVo!

Wesołych Świąt!

03/2015 | Obowiązek informacyjny przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Obowiązek informacyjny przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek przedłożenia sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej w terminie do 31 marca 2015 roku.

Obowiązek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego uzależniony jest od uzyskanego w poprzednim roku obrotowym przychodu z działalności telekomunikacyjnej:

1. Roczne przychody większe od kwoty 4 mln zł
Informacje oraz formularze do pobrania na stronie UKE: KLIKNIJ

2. Roczne przychody równe lub mniejsze od kwoty 4 mln zł
Informacje oraz formularze do pobrania na stronie UKE: KLIKNIJ

***

Obowiązek inwentaryzacji posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej za rok 2014

W związku z trwającą inwentaryzacją posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek do dnia 31 marca 2015 r. złożyć informacje o posiadanej infrastrukturze za rok 2014.

Wszystkie dane wraz z oświadczeniami należy przekazać w Systemie SIIS: KLIKNIJ

03/2015 | Gazela Biznesu 2014 w naszych rękach! :)

Gazela Biznesu 2014 w naszych rękach! :)

Gazele Biznesu 2014_Andrzej Dąbrowa odbiera Gazelę dla LoVo Telecom Sp. z o.o.

Członek Zarządu LoVo, Andrzej Dąbrowa (pierwszy z prawej) podczas finałowej Gali Gazel Biznesu 2014.

Jesteśmy Gazelą Biznesu_LoVo

Gazela Biznesu 2014 dla LoVo Telecom Sp. z o.o.

 

02/2015 | Tradycyjny centrala czy VPBX?

Tradycyjny centrala czy VPBX?

Obecnie coraz więcej firm Polsce, w pogoni za światowymi trendami, decyduje się na zamianę w swoich biurach tradycyjnych centrali telefonicznych na alternatywne, tudzież lepsze wirtualne centrale. Nie dzieje się tak bez powodu…

Firmy świadome są wysokich kosztów utrzymania fizycznych centrali, dlatego dążą do niwelowania tych kosztów. Zdecydowanie tańsze jest korzystanie z tzw. wirtualnych centrali, które oprócz niskich kosztów dają także firmom więcej funkcjonalności i wygodę użytkowania. Dlaczego warto zamienić fizyczną centralę na wirtualną?Argumentów jest wiele. Wymieńmy najważniejsze z nich.

Po pierwsze oszczędności…

CZYTAJ DALEJ NA POLSKATIMES.PL

 

01/2015 | Sprawozdania w zakresie retencji danych

Sprawozdania w zakresie retencji danych

Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest do złożenia Prezesowi UKE informacji dotyczącej ilości przypadków udostępniania w 2014 roku danych telekomunikacyjnych podlegających obowiązkowi retencji. Przypominamy, że termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2015 r.

Składane informację dotyczą:

 • łącznej liczby przypadków, w których uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuraturze udostępniono dane, o których mowa w art. 180c ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 • czasu, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez ww. podmioty wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie;
 • łącznej liczby przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie nie mogły być zrealizowane.

 

Wypełniony prawidłowo formularz może być przekazany:

 1. osobiście w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub Delegatury UKE;
 2. pocztą na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej (ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa) lub właściwej terytorialnie Delegatury UKE (adresy na stronie www UKE), w tym wypadku należy posiadać i przechowywać potwierdzenie nadania przesyłki – decyduje data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie przesyłki;
 3. poprzez platformę e-puap – skan formularza jako załącznik do pisma zwykłego;
 4. pocztą elektroniczną (uke@uke.gov.pl)- skan wypełnionego formularza – w tym przypadku warunkiem koniecznym jest podpisanie maila aktualnym (ważnym) podpisem elektronicznym.

Więcej informacji oraz formularze do wypełnienia dostępne są na stronie UKE:
KLIKNIJ

01/2015 | Szkolenia z systemów Asterisk

Szkolenia z systemów Asterisk

Osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania i obsługi systemów Asterisk, zapraszamy na szkolenia organizowane cyklicznie w siedzibie LoVo.

 • Najbliższe zaplanowane szkolenia można sprawdzić w kalendarzu na naszej stronie: KALENDARZ
 • Informacje o szkoleniach oraz cennik: SZKOLENIA
Asterisk

Szkolenia z systemów Asterisk w LoVo

Osoba odpowiedzialna za organizację szkoleń chętnie udzieli dodatkowych informacji o szkoleniach:

Łukasz Sobieraj
e-mail: szkolenia.asterisk@lovo.pl
Kom.: 730553059

Zapraszamy!

Strona 4 z 9« First...23456...Last »

Sprawdź czy w Twojej lokalizacji możemy świadczyć usługi dostępu do sieci Internet: